Afdeling: Bijenvereniging Oosterhesselen e.o.

Meldpunt Bestuiving groep Drenthe

In de natuur nemen honingbijen 80% van de bestuiving voor hun rekening. In de land- en tuinbouw zijn veel gewassen, die afhankelijk zijn van bestuiving door insecten, niet rendabel te telen zonder de inzet van honingbijen. Bijen kunnen gemakkelijk en in grote aantallen worden aangevoerd. De meeste bijenvolken worden geleverd door hobby-imkers die op een professionele manier met hun bijen omgaan.

Bij bedekte teelten ( te denken aan zaad-,vrucht-en fruitteelt in kassen en tunnels) is de inzet van bijen ( soms hommels )  absoluut noodzakelijk om een goede opbrengst te verkrijgen. Bij open teelten zoals zaadvermeerdering van koolzaad, teelt van blauwe bessen, zijn voldoende bijen goed gespreid opgesteld over het teeltvlak onontbeerlijk.

In boomgaarden zorgen aangevoerde honingbijen vooral bij een slecht weer periode gedurende de bloei voor voldoende bestuiving en daarmee voor voldoende vruchtzetting.

Mede door de toename van telers is het Meldpunt Bestuiving groep Drenthe opgezet.

Doel hiervan is om de contacten tussen telers en bijenhouders te bevorderen.

Indien u als teler informatie wilt kunt u zich wenden tot:

Henk Schepers
Markeweg 30, 7846 AH  Noord-Sleen.
Tel: 0591-362360/06-51130092
E-Mail:  schepersh@kpnmail.nl
 

 

 

 

Contactgegevens

voorzitter:
Jan ter Bork
Heirweg 3, 9437TA Balinge,
Tel: 0593-552246,
ter.bork@planet.nl

secretaris tevens meldpunt bestuiving groep Drenthe:
Henk Schepers
Markeweg 30, 7846AH
Noord-Sleen.
Tel: 0591-362360, 0623544354
schepersh@kpnmail.nl

Cursuscoördinator:
Harm Eding
Oostereind 23, 7843 PG, Erm,
Tel: 0591-362051
d.aol.stee@home.nl

penningmeester, webmaster contactpersoon imker café :
Saskia van der Veen
Bosrand 2, 7855PG, Meppen,
Tel: 0591-372063
w.veen10@home.nl

Bestuurslid:
Albert Koopman
Witte Zand 17, 7861BH
Oosterhesselen,
Tel: 0524-581101
albertkoopman@gmail.com
ter.bork@planet.nl